Latvijas Medicīnas Studentu Asociācija (LaMSA) ir nevalstiska organizācija, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss veselības un izglītības veicināšanā un slimību profilaksē. To vada un tajā darbojas Latvijā studējošie un topošie veselības aprūpes speciālisti – medicīnas studenti, zobārstniecības studenti, sabiedrības veselības studenti, rehabilitācijas speciālisti un citi.

LaMSA tika dibināta 2000. Gadā un ir pilntiesīga Starptautiskās Medicīnas Studentu Asociāciju Federācijas (IFMSA) dalīborganizāciju kopš 2002. Gada. LaMSA pirmsākumos tika dibināta ar mērķi nodrošināt iespēju studentiem iepazīties ar medicīnas sistēmu, politiku citās valstīs, apzināt dažādas medicīnas jomas, praktiski pielietot savas teorētiskās zināšanas dažādos projektos, kā arī apgūt jaunas praktiskās zināšanas.

Mūsu uzdevumi

 1. Sniedzam prakses iespējas ārpus Latvijas sadarbībā ar Starptautiskās Medicīnas Studentu Asociāciju Federāciju (IFMSA).
 2. Gada laikā studentiem tiek dota iespēja strādāt sabiedrības veselības projektos – veselības un slimību profilakses dienas, kampaņas, izbraukumi uz reģioniem un skolām.
 3. LaMSA dod studentiem iespēju attīstīt prasmes, kas viņus padara par konkurētspējīgiem profesionāļiem nākotnē – praktiskās nodarbības medicīnā, kapacitātes stiprināšanas iespējas, ko nodrošinām sadarbībā ar IFMSA un Latvijā esošajiem pieredzējušiem profesionāļiem.
 4. Regulāra informācijas nodošana par iespējām apmeklēt IFMSA, WHO organizētus pasākumus.
 5. Regulāra informācijas nodošana biedriem par aktualitātēm Latvijā un Pasaulē.
 6. Sadarbība ar citām asociācijām un biedrībām, organizējot projektus, gūt pieredzi, iepazīties ar topošajiem kolēģiem un paziņām.
 7. Starptautiskas publicitātes iespējas, ko nodrošinām ar IFMSA. Iespēja publicēties Medical Students International (MSI) un The European Sting žurnālos.
 8. Iedrošinām pieņemt jaunus izacinājumus un virzīt savas idejas to īstenošanā.

Galvenie darbības virzieni

 • Veicināt sadarbību starp medicīnas studentiem vietējā un starpvalstu mērogā, būdama IFMSA pilntiesīga biedrorganizācija
 • Organizēt un realizēt medicīnas studentu klīniskās prakses un zinātnisko apmaiņu programmas (vairāk lasi – LaMSA Profesionālās apmaiņas)
 • Veidot un piedalīties projektos, kas saistīti ar medicīniskām un sociālām problēmām gan Latvijā, gan citur pasaulē.
 • Izglītot sabiedrību par reproduktīvo veselību, seksuāli transmisīvajām slimībām un to profilaksi.
 • Veicināt medicīnas Izglītību Latvijā studējošajiem

Biedrībai ir dažādi līdzekļu avoti. Biedrības līdzekļi veidojas no:

 •  biedru iestāšanās naudas;
 •  biedru gada maksas;
 •  fizisko un juridisko personu ziedojumiem, dāvinājumiem, atskaitījumiem un novēlējumiem biedrībai.

Biedrībai ir daudz dažādu projektu, kam teik izmantoti biedrības līdzekļi. Par katru projektu var detaļās palasīt atsevišķā sadaļā.

Kopumā biedrības līdzekļi tiek izmantoti:

 • biedrības mērķu un uzdevumu realizācijai;
 • biedrības projektu realizācijai;
 • mācību un zinātnisko komandējumu apmaksai;
 • biedrības funkcionēšanai un pasākumu organizēšanai;

LaMSA ir viena no Starptautiskās medicīnas studentu apvienību federācijas (IFMSA) nacionālajām biedru organizācijām. IFMSA ir 1951. gadā dibināta organizācija medicīnas studentiem. Vairāk nekā 60 gadus IFMSA pārstāv un apvieno medicīnas studentus pasaules līmenī un ir viena no lielākajām jaunatnes organizācijām pasaulē, kas turklāt ir daļa no Pasaules veselības organizācijas un Apvienoto Nāciju organizācijas. Šobrīd federācijā apvienojušās 128 nacionālās medicīnas studentu asociācijas no 115 valstīm sešos kontinentos, kurās kopā ir vairāk nekā 1.3 miljons biedru.