Padome ir Latvijas Medicīnas Studentu Asociācijas lēmējinstitūcija. Padomes sēdēs tiek lemti lēmumi par LaMSA attīstību un darbību.

Mūsu padomi veido locekļi, kurus ievēl reizi gadā biedru kopsapulcē.Par padomes biedru var kļūt ikviens medicīnas,māszinību, sabiedrības veselības, sociālās labklājības,zobārstniecības, rehabilitācijas students.

Padomi veido visu esošo projektu vadītāji un ievēlētie padomes locekļi. Padomi vada tās priekšēdātājs, kā arī viņa vietnieks. Sēdes notiek reizi mēnesī, kurās tiek spriests par aktualitātēm gan LaMSA, gan IFMSA (Starptautiskā Medicīnas Studentu Asociācija).

Ieguvumi iesaistoties padomē:

  • Veicināt sabiedrības veselību
  • Realizēt savas idejas
  • Uzzināt vairāk par LaMSA, tās padomi, valdi
  • Palielināt draugu loku gan Latvijā – LaMSA, gan starptautiski – IFMSA
  • Pārstāvēt LaMSA biedrus, viņu viedokli, ieteikumus
  • Iegūt pieredzi sabiedrības labklājības projektu realizēšanā, organizēšanā
  • Veicināt vadības prasmes attīstību, darbu komandā
  • Apmeklēt dažādu prasmju treniņus, kā arī pilnveidot savas zināšanas starptautiskās treniņu nometnēs visā pasaulē
  • Apmeklēt IFMSA starptautiskās asamblejas, reģionālās tikšanās