Starptautiskās sanāksmes

Ģenerālasambleja – IMFSA Ģenerālā asambleja ir viens no lielākajiem jauniešu organizētajiem notikumiem pasaulē. Tā notiek divas reizes gadā – martā un augustā, pulcējot vairāk nekā 800 studentus, kas pārstāv vairāk nekā 100 pasaules valstis. Ģenerālās asamblejas uzdevums ir iedvesmot nākamo medicīnas profesionāļu paaudzi kļūt par līderiem un veidot sadarbības tīklu ar topošajiem kolēģiem citās pasaules valstīs.

Eiropas reģionālā sanāksme jeb EuRegMe ir ikgadēja Eiropas valstu nacionālo asociāciju biedru tikšanās, kas pavasarī pulcē aptuveni 300 studentus kādā no Eiropas pilsētām. Reģionālās tikšanās mērķis ir izglītot medicīnas studentus globālās veselības un starptautiskās veselības politikas jautājumos, aicinot topošos ārstus ieņemt aktīvu pozīciju šajos jautājumos un caur viņiem šo vēstījumu nododot nacionālo asociāciju biedriem – medicīnas studentiem.

 


Augusta sākums Latvijas Medicīnas Studentu asociācijā (LaMSA) ir pazīstams kā laiks, kad Latvijā studējošie veselības aprūpes speciālisti dodas ceļā, lai mācītos, iepazītos ar citiem veselības aprūpes speciālistiem no visas pasaules. Starptautiskā medicīnas studentu asociāciju federācija (IFMSA jeb International Federation of Medical Students Association) 2019. gadā vieno 128 valstis vienā federācijā, lai kopīgiem spēkiem strādātu labākas medicīnas, sabiedrības un veselības vārda. Ģenerālā asambleja ir laiks, kad varam virzīt un pieņemt mūsu esošās un jaunās nostājas, darbības plānu jeb stratēģiju un pieņemt jaunus biedrus jeb dalībvalstis federācijā.

2019. gada Ģenerālā asambleja norisinājās no 1. augusta līdz 7. augustam Taivānā, Taipei pilsētā. Nedēļugarš nodarbību, sarunu, pasākumu pilns piedzīvojums un darbs ar vairāk kā 80 dažādu valstu studējošajiem. Delegāciju veidoja četri LaMSA pārstāvji – Nikola Krūmiņa, Ksenija Gerasimčuka, Aleksandra Voicehovska, Bruno Salvaterra. Biedri iepazinās ar jaunumiem sabiedrības veselībā pasaulē un Eiropā pārstāvot sabiedrības veselības komitejas sesijas; atjaunoja kontaktus un guva zināšanas profesionālās apmaiņas organizēšanas un vadīšanas jautajumos pārstāvot profesionālo apmaiņu programmu sesijas; tika gūtas praktiskas un teorētiskas zināšanas finanšu, darba plānošanas jeb stratēģijas izveidē un citās asociācijas attīstībai nozīmīgās tēmās, pārstāvot nacionālo dalīborganizāciju vadīšanas sesijās; visbeidzot LaMSA piedalījās diskusijās un dalījās pieredzē ar citiem valstu pārstāvjiem, pārstāvot prezidenta sesijas. Ģenerālās asamblejas vienojošā tēma 2019. gadam bija “Science, Technology, and Innovation for Sustainable Health Care”. Šajā rakstā atspoguļosim galveno pieredzēto un tālākos plānus.

Kā atrisināt problēmu? Liec par to domāt jeb pārstāvi savu ideju ar projektu!

Visiem studentiem ir zināms, ka IFMSA biedri jeb biedrorganizācijas ir zināmas ar viņu projektiem un to sasniegumiem. Rex Crossley Awards tiek pasniegts katru gadu labākajiem projektiem. Kā labāko projektu izvēlas tos, kuru pienesums ir vērā ņemams un aktuāls, un guvis labus panākumus savu mērķu īstenošanas nolūkos. Kampaņas un izglītojoši projekti vēl aizvien ir galvenie medicīnas studentu projekti.

 

IFMSA prioritātes ietver ne-komunikablo slimību aptveršanu un informēšanu. Portugāle jau vairākus gadus skrīningā pulcē vairāk kā 1000 iedzīvotajus un aicina savā vidū starptautiskos studentus lielākai aptveramībai. Galvenais šī projekta vērtīgums ir tā sekojamība un ilgtspējība. Studentiem tiek prasīts vērtēt projekta organizatoro pusi, sasniegumus un secināt, kā uzlabot darbu un gūt vēl labākus panākumus. Ir jādod studentiem instrumenti, lai viņi var būt saikne starp sabiedrību un veselību. Medicīnas izglītībā regulāri jāseko līdzi aktualo slimību problemātikai un veicnāt interesi par jaunākajiem atklājumiem medicīnā un šo slimību ārstēšanā .

Projekts “Health is mine” vieno cilvēkus HIV jautājumā. Anda Kadiša savā pētījumā par HIV problemātiku Latvijā secina, ka pacientu mentālā veselība augstas stigmatizācijas dēļ ir apdraudēta. Panamā medicīnas studenti saskaras ar augstu stigmatizāciju HIV jautajumos. Studenti aktīvi pārstāv HIV pacientu intereses un viņu labklājību.  Panamas studenti sava projekta ietvaros izglīto sabiedrību par saslimšanu, dodas uz skolām un organizē neformālas apmācības jauniešiem par kontracepciju un tās nozīmi HIV saslimšanas profilaksē. Skatīt ŠEIT LaMSA projektu Jelgavas tehnikumā un MSSV.

Indonēzija veido tiešsaites Jautājumu&atbilžu sesijas par seksuālo izglītību bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem; Algeria Le Souk, kas ir lielakā Āfrikas pilsētā organizē veselības pārbaudes ar nosaukumu “Health For All”. Studenti profesionāļu pavadībā veic izmeklēšanu, sniedz palīdzību cilvēkiem no reģioniem un mazāk apdzīvotām vietām, cilvēkiem, kuri saskarās ar finansiālām grūtībām. Deviņās dažādās specialitātēs tiek nodrošināti izmeklējumi un tiek konusltēti vairāk kā 500 iedzīvotāju. Nigērijā vairāk kā 2000 skolotāju no vairāk kā 50 skolām tika izglītoti uztura un dzīvesveida jautājumos, fiziskajām aktivitātem projektā “OPERA”. Projekta ietvaros tika izglītoti arī studenti par nepietiekamu barojumu un tā sekām un kā no tā izvairīties. Projekta galvenais uzdevums ir izglītot cilvēkus no lielākās daļas Nigērijas par uztura nozīmi veselībā, par nepietiekamu barojumu, par vitamīniem un uzturvielām nesabalansētu uzturu. Tika apspriesti galvenie sarežģījumi un rasti iespājamie risinājumi uztura jautājumos ar iedzīvotājiem un dotas rekomendācijas. Projekta ietvaros tika sasniegti iespaidīgi rezultāti – vairāk kā 10 nometnes Nigerijā ar mērķi izglītot; idejas un nostājas pārstāvniecība tiešsaitē un klātienē ar iedzīvotājiem un vadošajām institūcijām. Projektā ietverti aptuveni 3000 medicīnas studentu, 40 000 skolu, 5 000 skolotāju.

Vadība un stratēģiju izstrāde

IFMSA kopš 1950. gada vieno aktīvistus medicīnas jautājumos. Ir skaidri zināms, ka studenti ir aizņemti, steidzīgi, taču ideju un enerģijas pilni. Ir svarīgi izvērtēt studējošo prioritātes, saprast, kur pazūd motivācija un kā to atjaunot. Jebkuras organizācijas vai katra indivīda līmenī var palīdzēt situācijas analīze, risinājumu meklēšana. Ģenerālās asamblejas laikā studenti apgūst dažādas problēmu risināšanas tehnikas un apgūst gan iemaņas izdevušos projektu izstrādei, gan savu mērķu īstenošanas nolūkos.

Lai īstenotu projektus, piepildītu studējošo mērķus projekta izstrādē ir jādod iespēja – platforma, kur pieteikt ideju, paskaidrot tās aktualitāti un iespējamos iznākumus un darbības plānu. Stratēgijas jeb plāna izstrāde var palīdzēt koncentrēt spēkus un enerģiju savu mērķu īstenošanā. Saskati savu vīziju, definē savu misiju, uzstādi pirmos uzdevumus sava mērķa īstenošanas nolūkos un neaizmirsti par izpildes kritērijiem, lai paveikto varētu novērtēt un uzlabot!

Daudzu ideju īstenošanas nolūkos ir nepieciešams finansējums. IFMSA aktīvisti strādā ciešā sadarbībā ar universitātēm, veselības aprūpes fakultātēm, pašvaldībām un citām organizācijām, lai nodrošinātu projektu un ideju ilgtspējību un sasniegtu labākus rezultātus savu vīziju un mērķu labā.

Vai Tev jebkad ir bijusi ideja organizēt projektu? Sporta spēles, labdarības pasākumi, hakatoni, semināri, workshopi, kampaņas vai jebkādi citi? Droši raksti mums uz: lamsa@lamsa.lv savu ideju. Definē aktualitati, mērķi, darbības plānu, iespējamos iznākumus un labumus no projekta un tā ilgtspējību!

Medicīnas izglītība un tehnoloģijas – skats uz rītdienu Latvijā!

Ņemot vēra pasākuma tematiku, asamblejas laikā uzstājās speciālisti IT jomās, medicīnas inženierijas un tehnoloģiju zinātnē. “How can technology bring more sustainability to this world?” seminārs, ko vadīja ārsts no Amerikas Savienotajam valstīm Daniel Salcedo runāja par iespējām studējošajiem nodrošināt vairāk iespēju mācīties un pielietot tehnoloģijas studiju nolūkos. Šodien ne visiem studējošajiem ir iespēja gūt pieredzi slimnīca darbā ar pacientiem. Pēc studijām teorētisko zināšanu korekta interpretācija un pielietojums ikdienā ne vienmēr izdodas ar pirmo mēģinājumu. Daudzi neatbildēti jautājumi un praktisko iemaņu trūkums satrauc studējošos un būtiski var ietekmēt viņu motivāciju strādat. Katrs studējošais mācās citādāk, katrs students uztver informāciju labāk ar atšķirīgām metodēm.

Uz individuālo apmācību bāzētas zināšanas ir virziens, kurā ir nepieciešams doties. Tehnoloģijas, modernas un rūpīgi izstrādātas dod iespējas gūt zinšanas ārpus slimnīcas sienām un laicīgi spēj studētgribētajus apmācīt un iepazīstināt ar manipulācijām, izmeklējumiem un citiem būtiskiem mācību materiāliem.

Latvijā esošās medicīnas fakultātes saviem studējošajiem nodrošina brīvpieejas abonamenetus, video materiālus, mobīlās aplikācijas un citus instrumentus, lai studenti spētu apgūt zināšanas sev ērtā un efektīvā veidā. Esam lepni teikt, ka Latvijā studējošajiem jau tiek nodrošinātas lieliskas iespējas apgūt un mācīties pēc dažādām metodēm. Lekcijas un materiāli ir pieejami ikvienam un mācību process ir maksimāli atvieglots studējošajiem par labu. Interaktīva un individualizēta darba vide ļauj gūt labāku sapratni par apgūstamo tematu.

Nepšaubāmi ir nepieciešama apmācība arī klātienē, gūt motivāciju un pieredzi no profesionāļiem – ārstiem un veselības aprūpes speciālistiem. Komunikācija ar pasniedzējiem, valoda, individuāla pieredze un situāciju analīze ir būtiska, lai gūtu priekšstatu par medicīnu ikdienas apstākļos slimnīcā. Ikdienas steigā starp teorētisko zināšanu cikliem, studējošo iespējas praktiski mācīties un saskarties ar pacientiem ir nepietiekamas. Klīnikā bāzeti apmācības cikli ir iespēja studējošajiem apgūt pramses, spēju rīkoties un būt gataviem pielietot savas zināšanas īstās ikdienas situācijās slimnīcās. Ir jāattīsta komunikācijas iemaņas ar citiem speciālistiem, ārstiem, jāprot palīdzēt pacientiem un apgūt manipulācijas – izmantot studējošā darba un zināšanu potenciālu pilnā apmērā! Ir atbalstāmas iniciatīvas un idejas nodrošināt studējošajiem iespējas gūt vairāk klīniskās zināšanas studiju laikā.

Translate »