Pirmā Palīdzība Skolēniem nodrošina mācību iestāžu audzēkņiem iespēju apgūt pirmās palīdzības pamatus, braucot uz skolām un sniedzot gan interaktīvas lekcijas, gan praktiskās nodarbības ar plašu materiāltehnisko bāzi.

Lietotāja Diāna Stoldere attēls.

PPS projekta vadītāja Diāna Stoldere

diana.stoldere@gmail.com