Medicīnas izglītība (SCOME)

The Standing Committee on Medical Education (SCOME) projektu daļa

SCOME mērķi ir sasniegt optimālu profesionālu un personīgo attīstību, lai sasniegtu savu pilno potenciālu būt labākajiem rītdienas ārstiem. LaMSA ir lokālā struktūrvienība internacionālā IFMSA (The International Federation of Medical Students Associations), kas par savu misiju uzskata veidot vidi un platformu, kurā medicīnas studenti no visas pasaules var piedalīties medicīniskās izglītības uzlabošanā. SCOME dod iespēju gūt zināšanas un dalīties ar tām, lai uzlabotu izglītības procesu kā arī iegūt no šīs pieredzes personīgā un profesionālā līmenī.
LaMSA jaunākais projektu virziens, ko 2016./2017. gadā aizsāka Latvijas pirmā LOME (Local Oficer of Medical Education) Laura Bajāre, cieši strādājot ar projektu vadītāju Alisi Kaļāni. Līdz šim izdevies veidot vairākus “Emergency Medicine” treniņus, gan pieaicinot pasaules līmeņa trenerus, gan pielāgojot programmu ar RSU katedras un ārstu ieteikumiem. Mēs vēlamies organizēt pasākumus, kas izglītotu citus medicīnas studentus un dotu iespēju kopīgi papildināt trūkumus mūsu prasmēs un kompetencēs dažādu projektu un norišu ietvaros. Tādēļ RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā ar 2017. novembri sākam veidot praktiskās nodarbības, kurās attīstīt klīniskās prasmes un iemaņas.

2019. gada plānots:

  • Veidot daudzpusīgus klīnisko prasmju treniņu ciklus
  • Veidot Ārkārtas Medicīnas apmācības 2 dienu garumā
  • Dot iespēju Tev izpausties!