Medicīnas Studenti Skolēnu Veselībai īsteno izbraukumus uz Latvijas skolām ar mērķi informēt jauniešus par aktuālām veselības tēmām pasaulē un Latvijā, kā reproduktīvā, psihiskā veselība, narkotisko vielu lietošana un atkarības, veselīgs dzīvesveids, sports, higiēna, arī medicīnas izglītības iespējas.

MSSV projekta vadītāja Jana Krastiņa

mssv@lamsa.lv