LaMSA izsludina jaunas vakances! Gaidām Tavu pieteikumu, student!

Medicīnas student,

Laiks pavasara rosībai!
LaMSA biedru skaits aug, sadarbība ar citām organizācijām un valsts iestādēm vēršas plašumā, arī ideju projektiem ir daudz un esam  apņēmības pilni tās visas īstenot.
Tieši tādēļ aicinām pievienoties 3 atraktīvus biedrus administratīvo darbu veikšanai, lai izdotos paveikt aizvien vairāk un kvalitatīvāk. Lai pieredzes trūkums šajās jomās nav šķērslis, šī ir iespēja mācīties un gūt administratīvā darba pieredzi, kas ir noderīga arī katra mediķa profesionālajā darbībā. Ne mazāk svarīgi – šī ir iespēja strādāt kopā ar citām studentu organizācijām, kā arī profesionāļiem no medicīnas un augstākās izglītības jomām. Gaidām Tavu pieteikumu!
Aicinām iepazīties ar vakanču aprakstiem un jautājumu gadījumā rakstīt uz lamsa@lamsa.lv vai facebook.com.
Vakanču aprakstus aicinām lasīt šeit:

RSU ISC konference jau 16. martā! Reģistrējies līdz 11. martam!

14 valstu dalībnieki, vairāk nekā 400 zinātnisko pētījumu medicīnā un sociālajās zinātnēs!

Žūrijas dalībnieki un profesionāļi no Latvijas, Vācijas, Lietuvas, Polijas, Apvienotās Karalistes un citām valstīm!

Gūsti vairāk ārpus lekciju telpām – tepat Rīgas Stradiņa universitātē!

 

Reģistrējies kā klausītājs dalībai RSU Starptautiskajā studentu konferencē! Ja esi RSU students, tad šī iespēja ir bez maksas līdz 11. martam!

12828281_1005717869466838_2685111580463158497_o

Piesakies šeit:

http://www.rsu.lv/eng/science-and-research/international-student-conference/participation/registration

 

Vairāk par pasākumu:   IFMSA Facebook IFMSA Twitter www.rsu.lv/eng/isc

LSA un LaMSA atzinums par jauno rezidentūras noteikumu projektu

Latvijas Studentu apvienība (LSA) un Latvijas Medicīnas studentu asociācija (LaMSA) ir izskatījušas Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr.685 “Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi”” un Veselības ministrijā iesniegušas par to savu atzinumu.

Studentu organizācijas neatbalsta Noteikumu projekta tālāku virzību esošajā redakcijā, pamatojoties uz to, ka, organizējot rezidentūras pretendentu atlasi, nedrīkst prioritārā kārtībā uzņemt tos rezidentūras pretendentus, kuriem noslēgta reģionālā vienošanās, diskreditējot eksāmenu rezultātus un studiju laikā iegūtās un pierādītās kompetences. Uzskatām, ka izvērtējot aplikantus, objektīvi rādītāji topošā ārsta speciālista kompetencei un motivācijai ir akadēmiskie, pētnieciskie panākumi, kā arī ar nozari saistītās praktiskās aktivitātes, tādēļ uzsveram, ka rezidentūras uzņemšanas procesā tiem arī jābūt līdzvērtīgiem ar reģionālajiem līgumiem.

Atzinumā arī izteikts iebildums pret atstrādes termiņa pēc rezidentūras beigšanas pagarināšanu no trīs uz pieciem gadiem. Noteikumu projekta anotācijā ir norādīts, ka līdz šim spēkā esošās normas ir devušas savu rezultātu – 2009.gadā 92,5%, 2010.gadā – 98% un 93% – 2011.gadā no ārstniecības personām, kuru apmācība rezidentūrā apmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem, turpināja strādāt tajās ārstniecības iestādēs, kurās bija strādājušas noteikumos minēto laika periodu. Tas parāda, ka iepriekšējais regulējums ir bijis efektīvs. Tāpat nav pamatojuma uzskatīt, ka, atstrādājot 3 gadus, ārsts nepaliks attiecīgajā ārstniecības iestādē, bet paliks, atstrādājot piecus.

LSA kopā ar LaMSA vērš uzmanību uz to, ka studentiem pietrūkst informācijas par slimnīcu veselības aprūpes sniegtajiem pakalpojumiem un iespējām, par sociālajiem atbalsta faktoriem, kā arī par finansiālo atbalstu reģionālajās slimnīcās. Tādēļ tiek piedāvāts aktīvi piedalīties platformas veidošanā, kurā no Latvijas slimnīcām būtu nepieciešamā informācija ar kuru topošie rezidenti varētu iepazīties iepriekš.

Atzinums par rezidentūru (pilns teksts)

 

Vakcinācijas rīcības deklarācija

2016. gada 5.marts ir iegājis LaMSA vēsturē! Jau pagājušajā gadā kopā ar Horvātu kolēģiem aizsākām veidot kopīgu Policy Statement jeb rīcības deklarāciju par vakcināciju, kuru šogad Ģenerālās Asamblejas laikā Maltā IFMSA dalībvalstis apstiprināja un pieņēma kā vispasaules medicīnas studentu kopīgo nostāju. Šī deklarācija tika izstrādāta, lai pievērstu uzmanību un mudinātu uz kopīgu rīcību aktuālajā vakcinācijas jautājumā gan no imunizācijas nepieejamības viedokļa trešajās pasaules valstīs, gan no Rietumu pasaules imunizācijas problēmām, galvenokārt, antivakcinēšanās kustības.
WHO (Pasaules Veselības organizācija) dati liecina, ka katru gadu pateicoties vakcīnām vairāk kā 2,5 miljoni bērnu tiek pasargāti no vakcīnu kontrolējamo infekciju slimību izraisītiem nāves gadījumiem. Lai nodrošinātu vakcinējamo slimību labu kontroles līmeni un pūļa imunitāti, sabiedrības kopējam imunizācijas līmenim ir jābūt vismaz 95%. Dažādos pasaules reģionos eksistē dažāda rakstura problēmas, kuru imunizācijas līmeņi netiek sasniegti ekonomisku un sociālu iemeslu dēļ, taču pēdējo gadu Rietumu pasaules tendences liecina, ka attīstīto valstu vidū imunizācijas līmeņi pazeminās tieši anti-vakcinācijas kustības dēļ.
Ko mēs varam iesākt ar šo deklarāciju? Pirmkārt, IFMSA ir lielākā studentu organizācija pasaulē, tādēļ šāds dokuments ir iespaidīgs, to ir apstiprinājuši un atzinuši par svarīgu visas pasaules medicīnas studenti. Otrkārt – šis dokuments ietver aicinājumus universitātēm, valdībām un WHO spert konkrētus soļus deklarācijas īstenošanai. Ar šo dokumentu varam meklēt atbalstītājus un sabiedrotos medicīnas organizācijās, kā arī kopīgiem spēkiem vērsties  institūcijās un piedāvāt risinājumus nesakārtotajam vakcinācijas jautājumam!
Priecājamies par labi padarīto darbu un gatavojamies nākamajiem posmiem!

IFMSA Policy statement on Vaccination (Pilns teksts)

March Meeting 2016

Trešdien, 2. martā iesākās ikgadējā Starptautiskās Medicīnas studentu asociāciju federācijas (IMFSA) marta Ģenerālā asambleja – March Meeting 2016. Šogad lielākā un ietekmīgākā medicīnas studentu pārstāvja – IFMSA – biedru organizācijas tiekas Maltā, lai diskutētu par aktualitātēm medicīnā un medicīnas izglītībā.  Pēc 14 ceļā pavadītām stundām Asamblejas atklāšanā klāt bija arī LaMSA delegācija.

Asamblejas pirmajā dienā delegāti apmeklēja pirmo plenārsēdi, kuru atklāja IMFSA prezidents, un apstiprināja darba kārtību (March Meeting 2016 Agenda) turpmākajām dienām.

March Meeting otrā diena ir iesākusies ar  nozaru sesijām un reģionālajām sanāksmēm, ievadot notikumiem bagātu nedēļu. Šajā dienā delegāti ir iepazinušies ar topošo biedru organizāciju pieteikumiem un līdzšinējiem sasniegumiem, lai plenārsesijā balsotu par to uzņemšanu IFMSA sastāvā. Pēc dienas sesijām un darba grupām LaMSA delegācija prezentēs Latviju šīvakara sociālās programmas ietvaros, kuras centrālais motīvs ir valstu nacionālās virtuves.

Turpmākajās dienās delegāti piedalīsies dažādo IFMSA darbības virzienu sēdēs un apmācības sesijās. LaMSA delegāti apmeklēs apmācību sesijas, kuras visvairāk saistītas ar organizācijas darbu un kuru tēmas ir nozīmīgas medicīnas studentam Latvijā.

Papildus apmācību sesijām, Asamblejas laikā Latvijas delegāti piedalīsies darba grupās, IFMSA jaunās valdes vēlēšanās, zinātnes un sabiedrības veselības aktivitāšu gadatirgos un, protams, atradīs jaunus sadarbības partnerus studentu apmaiņām.

 

 

Studenti akcentē, ka ir jāturpina diskusijas par rezidentūras jautājumiem

1. marta Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdes darba kārtībā tika skatīts jautājums par rezidentūras studiju programmu īstenošanas aktuāliem jautājumiem jeb par Veselības ministrijas jauno Ministru Kabineta (MK) noteikumu Nr.685 “Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi” (turpmāk — noteikumi) grozījumu projektu, kurā Latvijas Studentu apvienība (LSA) sadarbībā ar Latvijas Medicīnas studentu asociāciju (LaMSA) akcentēja, ka nav atbalstāma atsrādes termiņa pagarināšana no 3 līdz 5 gadiem un tas, kādā veidā plānots prioritārā kārtībā rezidentūrā uzņemt pretendentus, kuri noslēguši reģionālos līgumus par darba attiecībām pēc rezidentūras beigšanas.

LSA uzsver, ka pozitīvi vērtējams, ka Veselības ministrija, G. Belēviča vadībā, vēlas sakārtot un veikt izmaiņas veselības aprūpes sistēmā, lai apturētu strādājošo cilvēkresursu izsīkumu, bet tas nav izdarāms, veicot izmaiņas tikai normatīvo aktu regulējumos.

Iepazīstoties ar Veselības ministrijas veidoto grozījumu projektu, anotāciju un sekojot līdzi šī brīža veselības aprūpes sistēmas galvenajiem problēmjautājumiem, ir saprotami iemesli, kāpēc nepieciešami grozījumi noteikumos, bet no studējošo skata punkta konkrētajai redakcija ir jārod cits risinājums. Medicīnas studējošie uzskata, ka, izvērtējot pretendentus rezidentūrai, absolūtai priekšrocībai nevajadzētu būt reģionālajiem līgumiem. Vienlīdz svarīgiem jābūt arī eksāmenu rezultātiem un iegūtajām kompetencēm, kā arī rezidentūras sadales noteikumu izstrādē vajadzētu ņemt vērā studējošo sociālos faktorus, darbību zinātnē jeb studēšanu doktorantūrā, kā arī pieļaut iespēju stažēties ārzemēs. Uz jautājumu par to, ka jaunie ārsti nepieciešami visā Latvijas teritorijā, piedāvājam lūkoties no vairākiem skata punktiem, proti, sēsties pie viena saruna galda ar Latvijas Slimnīcu biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Veselības ministriju un citām iesaistītajām pusēm, lai pārrunātu reģionu attīstības koncepcijas un jauno ārstu nepieciešamību, skatoties no iedzīvotāju / pacientu skaita dinamikas nevis slimnīcu ēku aizpildīšanas, un to, kādi ir esošie un plānotie piedāvājumi jaunajiem ārstiem attiecībā uz dzīves nodrošinājumu reģionālajās pilsētās (dzīvesvietas, bērnudārzu pieejamība u.c.).

Runājot par Veselības ministrijas vēlamajiem noteikumu grozījumiem un nepilnībām kopumā veselības aprūpes sistēmā, jāatceras, ka katrs veiktais grozījums skars šobrīd esošos aptuveni 1700 medicīnas studentus.

Papildus jāņem vērā Saeimas komisijas sēdē, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja prof. Jāņa Vētras minēto, ka, balstoties uz Augstskolu likumu, rezidenti ir studenti, un ka uzņemšanas noteikumu kritērijus studiju programmās izstrādā attiecīgās universitātes, kurās tiek īstenotas rezidentūras studiju programmas. Šajā gadījumā, ja tiek runāts par vienoto uzņemšanu, tad abām universitātēm būtu jāvienojas par uzņemšanas noteikumiem bez virzītajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos.

LSA uzskata, ka uz esošo sistēmu jāskatās kopumā, ņemot vērā arī augstākās izglītības telpas jautājumus, un to, ka veselības aprūpes sistēmai akūti nepieciešams papildus finansējums no valsts budžeta, lai nodrošinātu papildus valsts budžeta vietas rezidentūrai, konkurētspējīgu atalgojumu ārstniecības iestādēs strādājošajiem, tai skaitā rezidentiem, kā arī ilgtspējīgas veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanu un attīstīšanu.

LSA vēlas kopīgi ar iesaistītajām pusēm rast risinājumus rezidentūras problēmjautājumiem un ir gatava tikties arī ar Veselības ministru G. Belēviču, lai klātienē pārrunātu medicīnas izglītības nozares attīstību.

LSA jautājumos par rezidentūru pauž demokrātiskā procedūrā formulētu medicīnas studentu viedokli, kas veidots kopā ar LaMSA, Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldi un Latvijas Universitātes Studentu padomi.

 

Informāciju sagatavoja Latvijas Studentu apvienība

Lācīša Ķepainīša šī gada pirmais piedzīvojums

Savā šī gada pirmajā izbraucienā Lācītis Ķepainītis devās 22.februārī, kad ciemojās PPII „Mazulītis Rū”, Zeltrītu ielā Mārupē, kur medicīnas studenti kopā ar bērniem iejutās ārstu lomā. Kopīgiem spēkiem tika „ārstētas” bērnu līdzi paņemtās rotaļlietas. Lācīša Ķepainīša komandas sastāvā bija 15 medicīnas studenti, kuriem pievienojās 3 bērnu grupas, pa 15 – 20 bērniem grupā, vecumā no 5 – 7 gadiem.

Studenti stāsta, ka pasākumā tika pārrunāti veselīga uztura pamati, pareiza zobu higiēna. Bērniem bija iespēja ietērpties ķirurga tērpā, iepazīsties ar cilvēka skeleta uzbūvi, kā arī rentgena bildēs atpazīt anatomiskās struktūras. Mazie dalībnieki darbojās ar stetoskopiem, asinsspiediena mērītāju, pārsēja „ievainotās” rotaļlietas, laistījās ar šļircēs ielaisto krāsaino ūdeni un citādi radoši izpaudās.

12810028_1267403903275560_35917842_o

Rīgas Stradiņa universitātes studente Anita Ungure stāsta: “Manuprāt, pasākums bija izdevies lieliski! Gan bērni ar aizrautību iesaistījās sagatavotajos uzdevumos, gan studenti veiksmīgi atrada kontaktu ar bērniem! Man patika, ka mums bija dažāda pieeja, jo bija bērni, kas labprāt darbojās komandā un kopīgi pildīja uzdevumus, bet ar dažiem bērniem darbojāmies individuāli, lai visiem ir interesanti un visi būtu iesaistīti, kā arī lai iemācītos kaut ko jaunu!”

Lācīša Ķepainīša mērķis ir mazināt „baltā halāta sindromu”, lai bērniem ārsta tēls šķistu mazāk biedējošs un turpmāk ārsta apmeklējumi gan mazajiem, gan arī viņu vecākiem aizritētu patīkamākā un mierīgākā gaisotnē.

12787240_1267403893275561_1853635301_o

Translate »