Eiropā studējošie entuziasti, veselības aprūpes speciālisti tiekas Austrijā – EuRegMe2018!

European Regional Meeting 2018

Latvijas Medicīnas Studentu Asociācija (LaMSA) no 19. aprīļa līdz 23. aprīlim apmeklēja Eiropas Reģionālo tikšanos (EuRegMe). LaMSA ik gadu pārstāv sevi un gūst zināšanas Starptautiskās Medicīnas Studentu Asociāciju Federācijas (IFMSA) organizētajos pasākumos. Reģionālās tikšanās mērķis ir izglītot medicīnas studentus starptautiskās veselības politikas jautājumos. Tas tiek panākts, aicinot topošos veselības aprūpes speciālistus, dažādu valstu medicīnas studentu asociāciju pārstāvjus, ieņemt aktīvu pozīciju dažādos ar medicīnu un veselību saistītos jautājumos. Tālāk šis vēstījums tiek nododots nacionālo asociāciju biedriem – medicīnas studentiem visā Pasaulē! Aktīva studentu līdzdalība IFMSA ir nepieciešama, lai medicīnas studenti saņemtu aktuālu un patiesu informāciju par Pasaulē notiekošo veselības jomā. 2018. gada reģionālās tikšanās pasākuma tēma bija “Sustainability. Let’s walk the walk, not just talk the talk.”

Latvijas Medicīnas Studentu asociācijas vicepreizdente ārlietu jautājumos Nikola Krūmiņa un medicīnas izglītības virziena vadītāja Laura Bajāre četru dienu garumā apmeklēja rīta sesijas, lai mācītos un gūtu jaunu pieredzi kopā ar Eiropas jauniešiem, kurus vieno kopīgas intereses, motivācija un ambīcijas. Pēcpusdienas tiek veltītas kapacitātes celšanai un pašizaugsmes iespējām, ko vada IFMSA sertificēti treneri- veselības aprūpē studējošie studenti. Nodarbību tēmas ietver projektu organizēšanas un vadības apmācības, vadītprasmes apmācības, viedokļa pamatošanas un izklāstīšanas apmācības. Vakaros Eiropas studentus vienoja plenārsēdes, kuru mērķis ir lemt par turpmāko Eiropas reģiona darbu un iespēju paplašināšanu. Plenārsēdes laikā tika apstiprināta nākamā gada Eiropas reģiona tikšanās organizētāji – Russian Federation HCCM. Tikšanās norisināsies 2019. gada aprīlī Sanktpēterburgā. Pieteikšanās LaMSA delegācijā ŠEIT!

SCOPH jeb Standing Committe on Public Health sesijās strādājām, lai izprastu ar bēgļu kustību saistošās veselības problēmas un iespējām aktīvi iesaistīties šīs problēmas jautājumu risināšanā. Latvijā studējošajiem ir būtiski laicīgi izprast, cik liela nozīme ir pieejamai veselības aprūpei jebkurā valstī un ka diskriminācija un sabiedrībā valdošie aizspriedumi par reliģisko piederību ir bieži sastopams šķērslis labklājības un veselības veicināšanai valstī. 2018. gads aizsākās, vēršot būtisku uzmanību mentālai veselībai. Arī LaMSA veiksmīgi noorganizēja savu pirmo un ne pēdējo mentālās veselības projektu Miega dienas 2018. gada martā. Eiropas studenti organizē projektus, lai mazinātu hroniski noritošo saslimšanu (NCDs) incidenci – cukura diabēts, arteriālā hipertensija, plaušu obstruktīvā slimība un onkoloģiskās saslimšanas. Antibiotiku rezistence un vakcinācija ir problēmjautajums plašā mērogā. Mūsu galvenais mērķis bija izprast, kā iespējami lielākai daļai sabiedrības likt saprast un atcerēties, cik liela nozīme ir vakcinācijai un pareizai medikamentu lietošanai. Jāmin, ka jau 2016. gadā LaMSA izveidoja vakcinācijas aizstāvības deklarāciju kopā ar Horvātijas medicīnas studentiem, lai vērstu uzmanību un mudinātu uz kopīgu rīcību, kas pievērstu uzmanību risināt aktuālās problēmas gan attīstības valstīs, kur vakcīnas var nebūt pieejamas, gan attīstītās valstīs, kur lielu aktivitāti pauž antivakseru kustība. LaMSA līdz šīm ir pārstāvējusi ar sabiedrības veselību, reproduktīvo veselību un medicīnas izglītības saistītus projektus. Eiropas reģionālās tikšanās apmeklējums deva lielisku ieskatu iepazīties ar cilvēktiesību un miera aizstāvības komitejas (SCORP) darbu un tai saistošajiem problēmjautājumiem – UHC 2030 jeb United Health Coverage for all untill 2030 jeb vienotā veselības aprūpes sistēma līdz 2030. gadam.

SCOME jeb Medicīnas izglītības projektu sesijās tika uzsvērts, ka tās darbā un attīstības veicināšanā svarīgākais ir veidot prasmīgu komandu, kas ietver vairāku paaudžu pieredzi un vadītāja vadītprasmes.  SCOME vadītāja ieroči – uz mērķi orientētas stratēģijas veidošana, anketēšana un plaša kontaktu loka veidošana dažādu sabiedrības pārstāvju vidū. Anketas jāapkopo un jāizdara pamatoti secinājumi, kas nepieciešamības gadījumā tiek publicēti. Tad pēc anketu rezultātiem var balstīt vai koriģēt tālāko darba taktiku, stratēģiju. Medicīnas izglītības veicināšanas procesā ir jāatceras, ka izmaiņas ir veicamas pakāpeniski. Galvenās medicīnas izglītības projektu darbības lauki ir veicināt medicīnas studiju pieejamību, pilnveidot esošo studiju kursa saturu un programmas, veicināt medicīnas studentu profesionālo izaugsmi un pieeju studēt specialitātēs.

Medicīnas izglītibas projektu sesijās tika akcentēts jautājums par pieejamību zinātniskajām publikācijām, rakstiem un uz pierādījumiem balstītai zinātnei.  Ir zināms, ka piekļuve pēdējām zinātniskajām publikācijām ne vienmēr ir iespējama, kas tiek ierobežota ar nepieciešamību par informāciju samaksāt. Jautājums – vai ārsti ir spējīgi vērst savu darbu uz mūsdienīgu pacientu aprūpi, ja nav pieejas informācijai? Otrs jautājums  – vai maksa par sava darba publikāciju zinātniekiem neveicina “uzpirktās” zinātnes uzplaukuma laiku? Kas pārbaudīs zinātnisko rakstu ticamību? Studentiem medicīnas izglītības projektu sesijās tiek aicināts domāt par iespējamiem risinājumiem šajos jautājumos, kā vērst savu darbu mērķu pakāpeniskai un vienmērīgai sasniegšanai. Uzzini vairāk par  pētniecības nākotnes vīzijām projekta Horizon 2020 aprakstā.

Iespēja pārstāvēt Latviju Eiropā ir nepieciešama, lai pilnveidotos un lai iegūtās zināšanas un pieredzi atvestu mājās un nodotu tālākajām paaudzēm LaMSA, veselības aprūpē un visā sabiedrībā! 2019. gada EuRegMe tiks organizēts Krievijā, Sanktpēterburgā. Vēlamies šajā tikšanās reizē pārstāvēt Latviju vēl plašākā studentu delegācijā. Pieteikšanas LaMSA delegācijā ir pieejama un iespējama ikvienam studentam. Pieteikšanās LaMSA EuRegMe 2019 delegācijā ŠEIT.

Miega dienas

 

Saskaņā ar popkultūru ir jāskaita, lai iemigtu – viena aita pārlēca pār sētu, divas aitas pārlēca pār sētu… bet kā rīkoties, ja sēta ir par augstu? Atbildes uz šo un citiem jautājumiem varēs rast 10. un 11. aprīlī plkst. 18.00 Kristapa ielā 30, kur RSU Psihosomatikas un psihoterapijas klīnika kopā ar Latvijas Medicīnas studentu asociāciju organizē diskusiju par veselīgu miegu.

Lekciju ciklā interesentiem būs iespēja uzzināt, kā veidojas un no kā sastāv miegs, kas to ietekmē, kādi ir biežākie miega traucējumi, to risinājumi, uzdot jautājumus un iesaistīties diskusijā ar speciālistiem.

Programma:
Ot.,10. aprīlis
17.30 – Iepazīšanās, kafijas pauze
18:00 – 19:30 LaMSA pētījuma prezentācija un seminārs
Nakts dzīve – miegs un emocionāla labsajūta / dr. Artūrs Miksons
19:40 – 20:10 Relaksācijas tehnikas labākam miegam / dr. Solveiga Rudmieze

Tr., 11.aprīlis
17.30 – Iepazīšanās, kafijas pauze
18:00 – 19:20 Miega fizioloģija / doc. Normunds Limba
19:30 – 21:00 Saldu sapņu anatomija / dr. Olga Cvetkova

Vieta: Kristapa iela 30, 2.stāvs, prof. Mārtiņa Zīles zāle.
Dalība bez maksas! Reģistrācija FB pasākuma lapā.

Izbraukums uz Jelgavas tehnikumu

Ceturtdien, 22. martā, LaMSA viesojās Jelgavas Tehnikumā, kur 5 stundu garumā desmit dažādās stacijās jauniešiem bija iespēja iepazīties ar jaunāko informāciju par reproduktīvo veselību, HIV/AIDS, dzirdēt interaktīvas lekcijas par atkarībām (arī no pārēšanās, jā, jā), uzturu (tai skaitā proteīna pulveriem, ahā), mentālo veselību, infekcijas slimībām un to profilaksi. Skolēni varēja piedalīties eksperimentā cukura diabēta stacijā un iejusties glābēju ādā, apgūstot pirmo palīdzību pie traumām, smagas asiņošanas, apdegumiem, apsaldējumiem, liekot aptieciņas saturu un trenējoties atdzīvināšanā, kam izmantojām Annes un speciālas mulāžas. Vēlamies teikt lielu paldies LaMSA komandai un asociācijas biedriem, kas pieteicās par palīgiem šajā piedzīvojumā, Jelgavas Tehnikumam par aicinājumu un transportu, Jelgavas NMPD par sniegto Anni, Latvijas Samariešu apvienībai par materiāliem un Anni, un Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijai par mulāžām un Anni.


Klīnisko Prasmju Kalendārs

Ķirurģisko manipulāciju apmācības 👨 👩 
TAVA IESPĒJA PIETEIKTIES 
LaMSA SCOME (medicīnas izglītības projektu) ietvaros piedāvājam piedalīties ķirurģisko manipulāciju apmācību kursos 5 nodarbību garumā. Paredzēts apgūt 👉šūšanas prasmes, 👉epiziotomiju, 👉ķirurģiskās izmeklēšanas pamatus, 👉iegūt endoskopijas un 👉laparoskopijas pamatus. Nodarbības vadīs pieredzējuši ārsti, kas palīdzēs katram studentam izmēģināt un apgūt katru no ķirurģiskajām manipulācijām.

Katras nodarbības beigās tiks pasniegts sertifikāts par attiecīgās prasmes apgūšanu, bet tiem, kas apmeklēs vismaz 4 nodarbības, tiks pasniegts sertifikāts par kursa apgūšanu. Atzīmes neliksim, bet gandarījumu jutīsiet paši ! 🏆

Gadījumā, ja tiks sasniegts liels pieteikumu skaits, priekšroka tiks dota vecāko kursu studentiem un tiem, kas vēlas apmeklēt visas nodarbības. APPETIZER (1)

Latvijas Medicīnas Studentu Asociācijas Nacionālā Asambleja 2017

NACIONĀLĀ ASAMBLEJA

Cienījamais LaMSA biedrs!

Ielūdzam Tevi uz 2. Latvijas Medicīnas studentu asociācijas Nacionālo Asambleju 2017 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā 4. novembrī
⌚ plkst.10.30 sākam reģistrāciju (telpa tiks precizēta).

Pasākumā paredzēta tuvāko pasākumu piedāvājuma prezentācija, balsojums par statūtu maiņu un Valdes vēlēšanas. Kā arī citas, saistošas aktivitātes.💯

Biedriem ierašanās pasākumā ir obligāta, jo tā būs Biedru Sapulce, kuras ietvaros notiks arī 2017. gada Valdes vēlēšanas. Balsstiesīgi ir tikai biedri! 🗳

Aicinām iepriekš aizpildīt pieteikumu pasākumam līdz 2.novembrim 💎 ŠEIT 💎

Ja rodas jautājumi par pasākuma norisi, organizatoriskiem jautājumiem, droši raksti lamsa@lamsa.lv

AMATU pieteikumi

LaMSA 2018. gada Valdes vēlēšanas ir Tava iespēja pieteikt arī savu kandidatūru un pretendēt uz jebkuru no Valdes locekļu amatiem!

Valdes vēlēšanas notiks pasākuma LaMSA Nacionālā Asambleja 2017 ietvaros LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā 4. novembrī plkst.10.30

Aicinām pieteikties šādiem jau esošiem valdes amatiem:

➡ Latvijas Medicīnas studentu asociācijas prezidents (pašreiz Lauma Putniņa)
➡ Latvijas Medicīnas studentu asociācijas viceprezidents ārlietās (pašreiz Linda Rubene)
➡ Latvijas Medicīnas studentu asociācijas viceprezidents iekšlietās (pašreiz Jūlija Ivanova)
➡ Latvijas Medicīnas studentu asociācijas apmaiņu programmas vadītājs (pašreiz Ieva Balode)
➡ Latvijas Medicīnas studentu asociācijas finanšu virziena vadītājs (pašreiz Veronika Baltmane)

Kā arī projektu vadītāju amatiem, kurus ar arī šo gadu vēlamies iekļaut valdes sastāvā:
SCOME – Medical Education jeb Medicīnas Izglītība (pašlaik Laura Bajāre)
SCORA – Sexual and Reproductive Health including HIV/AIDS jeb Reproduktīvā Veselība un AIDS (pašlaik Katrīna Puriņa-Liberte)
SCOPH – Public Health jeb Sabiedrības Veselība (pašlaik Ilze Plociņa)

📝 Prasības kandidāta pieteikumam:

  1. Būt LaMSA biedram
  2. Aizpildīt pieteikuma anketu: 💎 ŠEIT 💎
  3. Sagatavot 2 min īsu prezentāciju par sevi (2 ppt. slaidi). Jāiekļauj īsa informācija par sevi, pieredzi un savu redzējumu darbībai konkrētajā amatā.

Katram kandidātam būs dota iespēja arī atbildēt un biedru jautājumiem. Kā arī aicinām biedrus sagatavot jautājumu par sev interesējošiem jautājumiem un organizācijas turpmāko darbību. 💭

Pieteikumu aizpildīt līdz 1.novembrim plkst 23.59

Sīkāk par katra amata pienākumiem un specifiku iespējams sazināties ar pašreizējās Valdes locekļiem.

To the Moon and Back

Vai esi ievērojis, ka vasarā medicīnas studenti sāk ārdīties – ceļot uz tālām zemēm, reizē arī piedzīvojot vērtīgas prakses to valstu slimnīcās? Kā viņiem tas izdodas? 🙂
Tas noteikti ir profesionālo apmaiņu dēļ (SCOPE), ko Latvijas studentiem organizē LaMSA. Šajā vasarā vairāk kā 50 studenti devās praksē uz dažādām pasaules valstīm – gan uz Eiropu, gan uz eksotiskākiem galamērķiem: Meksiku, Brazīliju, Omānu, utt.

Šajā vakarā tev būs iespēja:
– Satikties ar studentiem un dzirdēt viņu stāstus
– Dzirdēt, ko īsti LaMSA komanda darīja Tanzānijā
– Uzzināt, kā tev pašam pieteikties apmaiņu programmai

Tāpēc nevilcinies un noteikti ierodies pavadīt melnās piektdienas vakaru draudzīgā atmosfērā SPIIKIIZI kafejnīcā! 🙂

Vairāk info: https://www.facebook.com/events/855116554642841/

To the Moon and Back

Wondering what’s up with all those medical students travelling in summer AND having valuable clerkships in the hospitals there? Here is the answer – because of Proffesional Exchanges (SCOPE) organised in Latvia by LaMSA!
This summer over 50 students had the opportunity to go for clerkships in countries all over the world – both European and exotic destinations: Mexico, Brazil, Oman, etc.

During this evening you will be able to:
– meet the exchange students and hear their stories
– hear what LaMSA team accomplished in Tanzania
– learn how to apply for exchanges yourself

More information: https://www.facebook.com/events/855116554642841/

Diskusija kopā ar Dr. Roberts Feders

Ielūdzam visus interesentus uz kardiologa Dr. Roberta Federa vieslekciju “Think out of the box” (Domā ārpus rāmjiem!) 1.novembrī pulksten 16.00-19.00 Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā.

Roberts Feders kopš 2011. gada stažējas kardioloģijas rezidentūrā Berlīnē, Vācijā. Rezidentūras laikā rotējis pa lielākajām Berlīnes klīnikām, ieskaitot Charité universitātes klīniku un Vācu sirds centru Berlīnē.
Papildus rezidentūrai kardioloģijā Roberts Feders šajā rudenī izdeva mācību grāmatu latviešu valodā, kas ir tulkojums no Gerda Herolda iekšķīgo slimību grāmatas Kardioloģijas daļas (tulkojums ir no 2017. gada vācu valodas izdevuma). Grāmatas tulkošana kopumā aizņēma aptuveni 3 gadus.

R. Feders ir dzimis Bauskā, Latvijā. Medicīnas studijas pabeidzis 2011. gadā Rīgas Stradiņa universitātē. (2009./2010. gadā studējis Charité universitātē Berlīnē). Medicīnas studiju laikā bijis aktīvs Latvijas Medicīnas Asociācijas biedrs un devies profesionālajās apmaiņas programmās (SCOPE) uz Slovākiju (Bratislavu) un Ungāriju (Budapeštu). Mums ir liels prieks aicināt Dr.Federu šoreiz jau kā ārstu uz kopīgu diskusiju, lai dalītos ar savu pieredzi un zināšanām, kuras iegūtas stažējoties vadošajās Vācijas klīnikās.

Interviju ar ārstu iespējams lasīt Latvijas  ārstu un zobārstu apvienības mājas lapā :  https://goo.gl/RJLxMk

Lekcijas laikā būs arī iespēja iegādāties Kardioloģijas daļas grāmatu par draudzīgu ziedojumu!

1RobertsFeders

International Federation of Medical Students’ associations (IFMSA) Ģenerālā asambleja

No šī gada 1.-7. Augustam Tanzānijas pilsētā Arušā norisinājās IFMSA ģenerālā asambleja. Šoreiz LaMSA parstāvēja Lauma Putniņa, Ieva Balode, Alise O. Kalane, Linda Rubene un Vili Pehkonen.

Ģenerālās asamblejas norisinās 2 reizes gadā martā un augustā dažādos pasaules reģionos. To laikā tiek lemts par federācijas iekšējiem dokumentiem un noteikumiem, izteikts atbalsts dalībvalstu iniciatīvām (piemēram, par tīra ūdens pieejamību, antibiotiku rezistences novēršanas iespējām, bērnu tiesībām un citām). Asamblejas laikā notiek arī izglītojoši semināri, kuros iespējams iegūt zināšanas par finansējuma piesaistes iespējām, stratēģiju veidošanu, personīgo attīstību un citiem. Paralēli notiek arī sesijas katrā no apakškomisijām, kā SCOME, SCORA, SCOPE, kur tiek runāts par medicīnas izglītību, reproduktīvo veselību un apmaiņu iespējām. Dalībnieku grafiki ir piepildīts un apmeklējumā tika izvirzītas prioritātes, lai gūtu pēc iespējas vairāk zināšanu, kuras izmantot, lai uzlabotu LaMSA darbu.

Septiņu dienu garumā guvām jaunas idejas projektiem, lēmām par izmaiņām IFMSA darbībā un dalījāmies ar savām zināšanām ar citām valstīm. Augusta asambleja ir nozīmīga arī tāpēc, ka tās laikā noslēdzām līgumus ar valstīm, ar kurām nākamajā gadā dosimies profesionālajās apmaiņās. Pietiekamā delegātu skaita dēļ šajā asamblejā spējām piedalīties vairākās sesijās, ieskaitot SCORA (Standing Committee of Reproductive Health including HIV and AIDS), kurās apmainījāmis ar pieredzi ar citām valstīm un guvām iespaidus par to, kā uzlabot šo komiteju darbu Latvijā, lai vairotu gan sabiedrības veselību, gan padarītu medicīnas studentu studiju pieredzi labāku.