Starptautiskā sieviešu diena un dzimuma līdztiesība

Sievietes un meitenes veido pusi no pasaules iedzīvotāju skaita un līdz ar to arī pusi no tās potenciāla. Dzimuma līdztiesība ir cilvēka pamattiesība un tās mērķi ietver panākt mieru, pilnībā izmantojot cilvēku potenciālu un ilgtspējīgu attīstību. Turklāt ir pierādīts, ka sieviešu pilnvarošana veicina produktivitāti un ekonomisko attīstību.

Kā brīdina Apvienoto Nāciju Organizācijas sievietes (ANO; United Nations), diemžēl pasaule vēl ir tālu, lai panāktu pilnīgu vīriešu un sieviešu tiesību un iespēju vienlīdzību. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi izbeigt dažādus dzimumu vardarbības veidus un nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai izglītībai un veselībai, ekonomiskajiem resursiem un līdzdalībai politiskajā dzīvē gan sievietēm, gan meitenēm un vīriešiem un zēniem.

1948. gada 10. decembrī ANO Ģenerālās asamblejas pieņemtajā nozīmīgajā deklarācijā atkārtoti tikaapstiprināts, ka “visi cilvēki ir dzimuši brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās”un, ka “ikvienam ir tiesības uz visām šajā deklarācijā noteiktajām tiesībām un brīvību, bez jebkāda veida izņēmumiem, piemēram, rase, ādas krāsa, dzimums, valoda, reliģija, dzimšana vai cita veida cilvēku kategorijās iedalošs statuss”. Līdz 2014. gadam rekordliels dalībvalstu skaits – 143 valstis garantēja vīriešu un sieviešu līdztiesību, tikmēr 52 valstis vēl nebija sākušas virzīties pretim šai iniciatīvai.

Dzimumu atšķirības joprojām saglabājas ekonomiskajās un politiskajās jomās. Lai gan gadu gaitā ir vērojams zināms progress, vidēji sievietes darba tirgū joprojām nopelna par 24% mazāk nekā vīrieši visā pasaulē. No 2015. gada augusta tikai 22% no visiem valstu parlamentāriešiem bija sievietes, skaitlim lēni pieaugot no 11,3% 1995. gadā.

ANO turpina pievērst īpašu uzmanību vardarbībai pret sievietēm. Vardarbība pret sievietēm ir pandēmija, kas skar visas valstis, pat tās, kas ir paudušas slavējamu progresu citās jomās. Visā pasaulē 35% sieviešu ir piedzīvojušas fizisku un / vai seksuālu partneru vardarbību vai seksuālu vardarbību, kas nav saistīta ar partneri.

Starptautiskā sieviešu diena tiek atzīmēta katru gadu 8. martā. Pirmo reizi tā parādījās no strādnieku kustības aktivitātēm 20. gadsimta Ziemeļamerikā un visā Eiropā. Tā ir diena, ko atzīmē daudzas pasaules valstis, kurās sievietes tiek atzītas par saviem sasniegumiem, neņemot vērā nacionālās, etniskās, lingvistiskās, kultūras, ekonomiskās vai politiskās piederības.

2019. gada tēma ir “Domājiet vienlīdzīgi, attīstieties gudri, radiet pārmaiņas” (“Think equal, build smart, innovate for change”) koncentrējas uz inovatīviem veidiem, kā mēs varam veicināt dzimumu līdztiesību un sieviešu iespējas, jo īpaši sociālās aizsardzības sistēmas, publisko pakalpojumu pieejamības un ilgtspējīgas infrastruktūras jomā.

Starptautiskā sieviešu diena ir arī iespēja apsvērt, kā paātrināt Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gada mērķus (2030 Agenda for Sustainable Development):

  • Līdz 2030. gadam nodrošināt, ka visas meitenes un zēni pabeidz brīvu, taisnīgu un kvalitatīvu pamatizglītību un vidējo izglītību, kas noved pie atbilstošiuzstādītiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem un efektīvas mācīšanās rezultātiem.
  • Līdz 2030. gadam nodrošināt, lai visām meitenēm un zēniem būtu pieejama kvalitatīva agrīnās bērnības attīstība, aprūpe un pirmsskolas izglītība, lai viņi būtu gatavi pamatizglītībai.
  • Izbeigtvisas sieviešu un meiteņu diskriminācijas formas.
  • Novērst visu veidu vardarbību pret visām sievietēm un meitenēm sabiedriskajā un privātajā sektorā, tostarp cilvēku tirdzniecību, seksuālo un cita veida ekspluatāciju.
  • Novērst visa veida kaitīgo praksi, piemēram, bērnu agrīnu un piespiedu laulību un sieviešu dzimumorgānu kropļošanu.

Kā teica ANO ģenerālsekretārs António Guterres, dzimumu līdztiesības sasniegšana un sieviešu un meiteņu pilnvarošana ir mūsu laika nepabeigtais bizness un lielākais cilvēktiesību izaicinājums mūsu pasaulē. Ir laiks rīkoties, sākot no sevis – domājiet par vienlīdzību.

 

Uzzini vairāk:

Ziņojumu sagatavoja: Svetlana Žukova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Translate »