Eiropā studējošie entuziasti, veselības aprūpes speciālisti tiekas Austrijā – EuRegMe2018!

European Regional Meeting 2018

Latvijas Medicīnas Studentu Asociācija (LaMSA) no 19. aprīļa līdz 23. aprīlim apmeklēja Eiropas Reģionālo tikšanos (EuRegMe). LaMSA ik gadu pārstāv sevi un gūst zināšanas Starptautiskās Medicīnas Studentu Asociāciju Federācijas (IFMSA) organizētajos pasākumos. Reģionālās tikšanās mērķis ir izglītot medicīnas studentus starptautiskās veselības politikas jautājumos. Tas tiek panākts, aicinot topošos veselības aprūpes speciālistus, dažādu valstu medicīnas studentu asociāciju pārstāvjus, ieņemt aktīvu pozīciju dažādos ar medicīnu un veselību saistītos jautājumos. Tālāk šis vēstījums tiek nododots nacionālo asociāciju biedriem – medicīnas studentiem visā Pasaulē! Aktīva studentu līdzdalība IFMSA ir nepieciešama, lai medicīnas studenti saņemtu aktuālu un patiesu informāciju par Pasaulē notiekošo veselības jomā. 2018. gada reģionālās tikšanās pasākuma tēma bija “Sustainability. Let’s walk the walk, not just talk the talk.”

Latvijas Medicīnas Studentu asociācijas vicepreizdente ārlietu jautājumos Nikola Krūmiņa un medicīnas izglītības virziena vadītāja Laura Bajāre četru dienu garumā apmeklēja rīta sesijas, lai mācītos un gūtu jaunu pieredzi kopā ar Eiropas jauniešiem, kurus vieno kopīgas intereses, motivācija un ambīcijas. Pēcpusdienas tiek veltītas kapacitātes celšanai un pašizaugsmes iespējām, ko vada IFMSA sertificēti treneri- veselības aprūpē studējošie studenti. Nodarbību tēmas ietver projektu organizēšanas un vadības apmācības, vadītprasmes apmācības, viedokļa pamatošanas un izklāstīšanas apmācības. Vakaros Eiropas studentus vienoja plenārsēdes, kuru mērķis ir lemt par turpmāko Eiropas reģiona darbu un iespēju paplašināšanu. Plenārsēdes laikā tika apstiprināta nākamā gada Eiropas reģiona tikšanās organizētāji – Russian Federation HCCM. Tikšanās norisināsies 2019. gada aprīlī Sanktpēterburgā. Pieteikšanās LaMSA delegācijā ŠEIT!

SCOPH jeb Standing Committe on Public Health sesijās strādājām, lai izprastu ar bēgļu kustību saistošās veselības problēmas un iespējām aktīvi iesaistīties šīs problēmas jautājumu risināšanā. Latvijā studējošajiem ir būtiski laicīgi izprast, cik liela nozīme ir pieejamai veselības aprūpei jebkurā valstī un ka diskriminācija un sabiedrībā valdošie aizspriedumi par reliģisko piederību ir bieži sastopams šķērslis labklājības un veselības veicināšanai valstī. 2018. gads aizsākās, vēršot būtisku uzmanību mentālai veselībai. Arī LaMSA veiksmīgi noorganizēja savu pirmo un ne pēdējo mentālās veselības projektu Miega dienas 2018. gada martā. Eiropas studenti organizē projektus, lai mazinātu hroniski noritošo saslimšanu (NCDs) incidenci – cukura diabēts, arteriālā hipertensija, plaušu obstruktīvā slimība un onkoloģiskās saslimšanas. Antibiotiku rezistence un vakcinācija ir problēmjautajums plašā mērogā. Mūsu galvenais mērķis bija izprast, kā iespējami lielākai daļai sabiedrības likt saprast un atcerēties, cik liela nozīme ir vakcinācijai un pareizai medikamentu lietošanai. Jāmin, ka jau 2016. gadā LaMSA izveidoja vakcinācijas aizstāvības deklarāciju kopā ar Horvātijas medicīnas studentiem, lai vērstu uzmanību un mudinātu uz kopīgu rīcību, kas pievērstu uzmanību risināt aktuālās problēmas gan attīstības valstīs, kur vakcīnas var nebūt pieejamas, gan attīstītās valstīs, kur lielu aktivitāti pauž antivakseru kustība. LaMSA līdz šīm ir pārstāvējusi ar sabiedrības veselību, reproduktīvo veselību un medicīnas izglītības saistītus projektus. Eiropas reģionālās tikšanās apmeklējums deva lielisku ieskatu iepazīties ar cilvēktiesību un miera aizstāvības komitejas (SCORP) darbu un tai saistošajiem problēmjautājumiem – UHC 2030 jeb United Health Coverage for all untill 2030 jeb vienotā veselības aprūpes sistēma līdz 2030. gadam.

SCOME jeb Medicīnas izglītības projektu sesijās tika uzsvērts, ka tās darbā un attīstības veicināšanā svarīgākais ir veidot prasmīgu komandu, kas ietver vairāku paaudžu pieredzi un vadītāja vadītprasmes.  SCOME vadītāja ieroči – uz mērķi orientētas stratēģijas veidošana, anketēšana un plaša kontaktu loka veidošana dažādu sabiedrības pārstāvju vidū. Anketas jāapkopo un jāizdara pamatoti secinājumi, kas nepieciešamības gadījumā tiek publicēti. Tad pēc anketu rezultātiem var balstīt vai koriģēt tālāko darba taktiku, stratēģiju. Medicīnas izglītības veicināšanas procesā ir jāatceras, ka izmaiņas ir veicamas pakāpeniski. Galvenās medicīnas izglītības projektu darbības lauki ir veicināt medicīnas studiju pieejamību, pilnveidot esošo studiju kursa saturu un programmas, veicināt medicīnas studentu profesionālo izaugsmi un pieeju studēt specialitātēs.

Medicīnas izglītibas projektu sesijās tika akcentēts jautājums par pieejamību zinātniskajām publikācijām, rakstiem un uz pierādījumiem balstītai zinātnei.  Ir zināms, ka piekļuve pēdējām zinātniskajām publikācijām ne vienmēr ir iespējama, kas tiek ierobežota ar nepieciešamību par informāciju samaksāt. Jautājums – vai ārsti ir spējīgi vērst savu darbu uz mūsdienīgu pacientu aprūpi, ja nav pieejas informācijai? Otrs jautājums  – vai maksa par sava darba publikāciju zinātniekiem neveicina “uzpirktās” zinātnes uzplaukuma laiku? Kas pārbaudīs zinātnisko rakstu ticamību? Studentiem medicīnas izglītības projektu sesijās tiek aicināts domāt par iespējamiem risinājumiem šajos jautājumos, kā vērst savu darbu mērķu pakāpeniskai un vienmērīgai sasniegšanai. Uzzini vairāk par  pētniecības nākotnes vīzijām projekta Horizon 2020 aprakstā.

Iespēja pārstāvēt Latviju Eiropā ir nepieciešama, lai pilnveidotos un lai iegūtās zināšanas un pieredzi atvestu mājās un nodotu tālākajām paaudzēm LaMSA, veselības aprūpē un visā sabiedrībā! 2019. gada EuRegMe tiks organizēts Krievijā, Sanktpēterburgā. Vēlamies šajā tikšanās reizē pārstāvēt Latviju vēl plašākā studentu delegācijā. Pieteikšanas LaMSA delegācijā ir pieejama un iespējama ikvienam studentam. Pieteikšanās LaMSA EuRegMe 2019 delegācijā ŠEIT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Translate »