Latviešu ārstu un zobārstu apvienība, atzīmējot savu dibināšanas 70. gadadienu, aicina medicīnas studentus pieteikties Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijai.

Fonda mērķis ir atbalstīt medicīnas studentu centienus apgūt ārsta arodu un vēlmi strādāt savā profesijā Latvijā. Stipendijas tiek piešķirtas vecāko kursu (4.-6.) studentiem, kam ir ne tikai labas sekmes mācībās, plašs interešu loks, bet kas arī savu turpmāko dzīvi ir nolēmuši saistīt ar ārsta profesiju Latvijā un kam ir līdzekļu trūkums mācībām. Vienreizēja stipendija 500 – 1000 USD apjomā tiek piešķirta 3-4 pretendentiem katru gadu. 2016. gadā tika piešķirtas arī četras veicināšanas stipendijas. Līdz šim stipendijas ir saņēmuši 47 Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studenti.

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonds radies, godinot ārsta Ilmāra Lazovska (1931–2003) piemiņu. Fondu izveidoja LĀZA valdes loceklis ārsts Ēriks Niedrītis (Ņujorka), kurš ir arī tā vadītājs.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 24. aprīlis.

Pieteikumu jāsūta laza@lazariga.lv, tēmā norādot Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendija.

Otrās kārtas klātienes intervija notiks 15. vai 16. maijā Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. Pieteikumus izvērtē un lēmumu pieņem Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju komisija.

Stipendijas svinīgi pasniegs LĀZA 70 gadu jubilejas atzīmēšanas pasākumā 20. septembrī, ko LĀZA rīko sadarbībā ar RSU un LU.

Papildus informācija par prasībām pretendentiem www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas, kā arī sadaļā LĀZA Apkārtraksts 165, kur publicētas 2016. gada stipendiātu vēstules.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Translate »