Vakcinācijas rīcības deklarācija

2016. gada 5.marts ir iegājis LaMSA vēsturē! Jau pagājušajā gadā kopā ar Horvātu kolēģiem aizsākām veidot kopīgu Policy Statement jeb rīcības deklarāciju par vakcināciju, kuru šogad Ģenerālās Asamblejas laikā Maltā IFMSA dalībvalstis apstiprināja un pieņēma kā vispasaules medicīnas studentu kopīgo nostāju. Šī deklarācija tika izstrādāta, lai pievērstu uzmanību un mudinātu uz kopīgu rīcību aktuālajā vakcinācijas jautājumā gan no imunizācijas nepieejamības viedokļa trešajās pasaules valstīs, gan no Rietumu pasaules imunizācijas problēmām, galvenokārt, antivakcinēšanās kustības.
WHO (Pasaules Veselības organizācija) dati liecina, ka katru gadu pateicoties vakcīnām vairāk kā 2,5 miljoni bērnu tiek pasargāti no vakcīnu kontrolējamo infekciju slimību izraisītiem nāves gadījumiem. Lai nodrošinātu vakcinējamo slimību labu kontroles līmeni un pūļa imunitāti, sabiedrības kopējam imunizācijas līmenim ir jābūt vismaz 95%. Dažādos pasaules reģionos eksistē dažāda rakstura problēmas, kuru imunizācijas līmeņi netiek sasniegti ekonomisku un sociālu iemeslu dēļ, taču pēdējo gadu Rietumu pasaules tendences liecina, ka attīstīto valstu vidū imunizācijas līmeņi pazeminās tieši anti-vakcinācijas kustības dēļ.
Ko mēs varam iesākt ar šo deklarāciju? Pirmkārt, IFMSA ir lielākā studentu organizācija pasaulē, tādēļ šāds dokuments ir iespaidīgs, to ir apstiprinājuši un atzinuši par svarīgu visas pasaules medicīnas studenti. Otrkārt – šis dokuments ietver aicinājumus universitātēm, valdībām un WHO spert konkrētus soļus deklarācijas īstenošanai. Ar šo dokumentu varam meklēt atbalstītājus un sabiedrotos medicīnas organizācijās, kā arī kopīgiem spēkiem vērsties  institūcijās un piedāvāt risinājumus nesakārtotajam vakcinācijas jautājumam!
Priecājamies par labi padarīto darbu un gatavojamies nākamajiem posmiem!

IFMSA Policy statement on Vaccination (Pilns teksts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>