LaMSA ir viena no Starptautiskās medicīnas studentu apvienību federācijas (IFMSA) nacionālajām biedru organizācijām. IFMSA ir 1951. gadā dibināta organizācija medicīnas studentiem. Vairāk nekā 60 gadus IFMSA pārstāv un apvieno medicīnas studentus pasaules līmenī. Tā ir viena no lielākajām jaunatnes organizācijām pasaulē, turklāt ir sadarbības partneris Pasaules veselības un Apvienoto Nāciju organizācijām, regulāri piedaloties to darbā n aktīvi ietekmējot lēmumu pieņemšanu. IFMSA ir klātesoša arī tādos jautājumos, kā jauno ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu, kuri ir saistoši teju visu pasaules valstu valdībām, izstrāde un pieņemšana. Šobrīd federācijā apvienojušās 127 nacionālās medicīnas studentu asociācijas no 119 valstīm sešos kontinentos, kurās kopā ir vairāk nekā 1,3 miljoni biedru.

Biedru organizācijas, tostarp LaMSA, regulāri tiekas IFMSA Ģenerālajā asamblejā, kas ir viens no lielākajiem jauniešu organizētajiem notikumiem pasaulē. Tā notiek divas reizes gadā – martā un augustā, pulcējot vairāk nekā 800 studentus no aptuveni 100 pasaules valstīm. Ģenerālās asamblejas uzdevums ir iedvesmot nākamo medicīnas profesionāļu paaudzi kļūt par līderiem un veidot sadarbības tīklu ar topošajiem kolēģiem citās pasaules valstīs. Asamblejās delegāti vienojas par kopīgu medicīnas studentu organizāciju viedokli, izdodot īpašas rīcības deklarācijas jeb Policy statements. 2016. gadā kā IFMSA kopīgs viedoklis tika atbalstīta arī LaMSA un CromSIC (Horvātija) veidotā rīcības deklarācija par vakcināciju.

Šo tikšanos laikā studentu pārstāvji apmeklē nozaru darba grupas, kur apmainās ar savu jaunāko pieredzi, piedalās treniņu sesijās personīgās un organizāciju kapacitātes celšanai, apgūst prasmes savu kolēģu apmācībai šajā un citos jautājumos. Delegāti arī iepazīst pārējo valstu praksi medicīnas izglītības un sabiedrības veselības projektu jomā, slēdz līgumus ar citu valstu biedru organizācijām par profesionālajām un zinātniskajām apmaiņām.

Eiropas reģionālā sanāksme jeb EuRegMe ir ikgadēja Eiropas valstu nacionālo asociāciju biedru tikšanās, kas pavasarī pulcē aptuveni 300 studentus kādā no Eiropas pilsētām. Reģionālās tikšanās mērķis ir izglītot medicīnas studentus globālās veselības un starptautiskās veselības politikas jautājumos, aicinot topošos ārstus ieņemt aktīvu pozīciju šajos jautājumos un caur viņiem šo vēstījumu nododot nacionālo asociāciju biedriem – medicīnas studentiem.

Seko IFMSA sociālajos tīklos