Standing Commitee on Public Health jeb Sabiedrības veselības virziens izglīto sabiedrību veselības jautājumos globālu un vietēju veselības tendenču ietvaros. Sadarbojoties ar dažādu medicīnas nozaru speciālistiem un organizācijām, īsteno sabiedriskus pasākumus un projektus bērniem un pieaugušajiem.

SCOPH mērķi:

  • Slimību prevencija mūsdienu sabiedrībā
  • Veselības veicināšana mūsdienu vidē un sabiedrības izglītošana par veselības būtību
  • Globālu veselības problēmu atpazīstamības celšana
  • Ilgtspējīgas veselības politikas aizstāvēšana vispasaules medicīnas studentu vārdā
  • Starptautiska sadarbība ar ārējām sabiedrības veselības organizācijām
  • Sadarbība ar citu medicīnas nozaru speciālistiem, cilvēktiesību un reproduktīvās veselības tiesību speciālistiem.

Komitejā darbojas 3 apakšprojekti:

  1. CD – Cukura diabēta projekts Ilva Kristiānas Langrates vadībā
  2. Lācīša Ķepainīša slimnīca Marijas Viļumsonas vadībā
  3. MSSV – Medicīnas studenti skolēnu veselībai 

Kontakti:

SCOPH vadītāja – Darja Popkova
Ja ir jautājumi par projektiem vai par sabiedrības veselības virzienu droši raksti uz [email protected]