Šeit tiks aprakstīti darbības viezieni un Tavas iespējas tajos iesaistīties!
LaMSA savu struktūru veido iedvesmojoties no IFMSA (sk. sadaļu) un tādēļ projektu virzieni atbilst IFMSA pastāvošajām komitejām, no kurām Latvijā pārstāvētas ir četras.
Standing Committee of …

Katrā no virzieniem notiek darba grupas, kurās piedalīšanos visvieglāk organizēt runājot tieši ar virzienu vadītājiem, bet visus tuvojošos pasākumus centīsimies publicēt šeit.