Šeit tiks aprakstīti darbības viezieni un Tavas iespējas tajos iesaistīties!
LaMSA savu struktūru veido iedvesmojoties no IFMSA (sk. sadaļu) un tādēļ projektu virzieni atbilst IFMSA pastāvošajām komitejām, no kurām LAtvijā pārstāvētas ir trīs.
Standing Committee of …

  • SCOME – Medical Education jeb Medicīnas Izglītība
  • SCOPH – Public Health jeb Sabiedrības Veselība
  • SCORA – Sexual and Reproductive Health including HIV/AIDS jeb Reproduktīvā Veselība un AIDS
  • SCOPE – Professional Exchange jeb profesionālās apmaiņas

Katrā no virzieniem notiek darba grupas, kurās piedalīšanos visvieglāk organizēt runājot tieši ar virzienu vadītājiem, bet visus tuvojošos pasākumus centīsimies publicēt šeit.
Translate »